Danish Association of the DeafBlind

FDDB
Foreningen af Danske DøvBlinde - synshørehæmmede
Kløverprisvej 10 B
DK - 2650 Hvidovre

Telephone 

+45 36 48 50 96

Email 

Regional Focus